Nieuw op 9 april

  • WONCA organiseert een serie webinars over COVID-19. Het eerste webinar vindt plaats op 12 april 2020 om 15:00 uur. Meer informatie.
  • Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een regeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de (RGS) zodat artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht ‘Tegemoetkoming herregistratie-eisen in tijden van corona‘.
  • Op Thuisarts.nl is een corona-vragentest gelanceerd. De corona-vragentest gaat in op symptomen en alarmsignalen en doet uitvraag over het risicoprofiel van de bezoeker. Bij een combinatie van gezondheidsklachten wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost.
  • Huisartsen op de huisartsenpost kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de professionele samenvatting zien van patiënten die daar komen en die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven.
  • Adviezen vanuit de NVSHA, NHG, Ineen en FMS voor een eenduidige Afstemming bij beoordeling COVID-19 patiënt op SEH en besluit tot geen opname.