Nieuw op 10 april

  • Het NHG heeft een medicatiebewakingsadvies geformuleerd voor in de huisartspraktijk dat betrekking heeft op patiënten die (hydroxy)chloroquine voorgeschreven hebben gekregen in het ziekenhuis. Dit in verband met mogelijke interacties. Verder hebben het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis) en de Clozapinepluswerkgroep specifieke controle adviezen opgesteld voor alle patiënten die lithium of clozapine gebruiken. Zie: Aandachtspunten bij medicatie bewaking van COVID-19 patiënten.